Bun venit!
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ,,George Emil Palade,,

Obiectivele proiectului

Obiectivele specifice pentru care s-au derulat activitățile proiectului sunt: 1. Îmbunătățirea activității de formare profesională a elevilor pentru calificarea „Brutar-patiser-preparator produse făinoase” la agentul economic partener unde se desfășoară activitatea de instruire practică cu sincronizarea activității de predare teoretică realizată în cadrul școlii. 2. Formarea și dezvoltarea abilităților de practică a elevilor pentru locul de muncă ales, în parteneriatul instituțional între școală și agentul economic, asigurând astfel contactul cu „primul job” cu scopul creșterii capacității de inserție pe piața muncii a actualilor practicieni și siguranța partenerilor economici pentru oferta unei educații profesionale performante a viitorilor angajați. 3. Studierea și planificarea activităților propuse prin proiect și antrenarea elevilor pentru însușirea și dezvoltarea abilitățiilor practice la locul de muncă în concordanță cu consolidarea noțiunilor teoretice derulate în cadrul instituției de învățământ partenere din Ungaria; învățarea după un model de bune practici a elevilor din școala gazdă. 4. Îmbunătățirea competențelor de utilizare a tehnicilor digitale și promovarea activităților în social-media cu scopul popularizării domeniului VET, a meseriei de ,,Brutar-patiser-preparator produse făinoase”, pentru atragerea și certificarea noilor educabili într-un mediu de învățare sigur, calitativ, european. 5. Creșterea calității educației și formării profesionale la nivelul standardelor europene prin aplicarea curriculumului performant național în acord cu necesitățile cererii pe piața muncii la nivel național și internațional respectând standardele europene referitor la calitatea muncii în domeniul industriei alimentare.

The specific objectives for which the project activities were carried out are: 1. Improving the professional training activity of students for the qualification "Baker-pastry-preparator of flour products" at the affiliated economic agent where the practical training activity is carried out with the synchronization of the theoretical teaching activity carried out within the school. 2. The training and development of students' practical skills for the chosen workplace, in the institutional partnership between the school and the economic agent, thus ensuring contact with the "first job" with the aim of increasing the insertion capacity on the labor market of current practitioners and the safety of economic partners for the offer of a high-performance professional education for future employees. 3. Studying and planning the activities proposed by the project and training the students for the acquisition and development of practical skills at the workplace in accordance with the consolidation of the theoretical notions developed within the partner educational institution in Hungary; learning according to a good practice model of the host school students. 4. Improving skills in the use of digital techniques and promoting social media activities with the aim of popularizing the VET field, the profession of "Baker-pastry-preparator of flour products", in order to attract and certify new learners in a safe learning environment, qualitative, European. 5. Increasing the quality of education and professional training at the level of European standards by applying the national high-performance curriculum in accordance with the needs of the demand on the national and international labor market, respecting the European standards regarding the quality of work in the food industry.

Practica de specialitate la brutaria SC Backerei Fastus SA, clasa X-a C
Urmăriți pagina noastră de Facebook!

Partenei educaționali

Programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor, în România. PROFESORII ÎNVAȚĂ DE LA PROFESORI.TEACHERS LEARN FROM TEACHERS. EEA GRANTS 2014-2021: 2021-EY-PCVET-0015

Card image cap
Liceul Technologic de Industrie Alimentară ,, George Emil Palade,,
Card image cap
Kisalföldi ASZ Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképzőiskola
Card image cap
SC BACKEREI FASTUS SA
Card image cap

Vă așteptăm cu drag! Szeretettel várunk benneteket! Welcome! Adresa noastră este: Satu Mare, str. Crizantemei, Nr.3, Tel.0261-716237, mail: liceulalimentar@gmail.com